Tour Sài Gòn

0 + Tour Sài Gòn

Đang lọc

    Không có dữ liệu

Tour Sài Gòn

- 0 Đánh giá

Từng là thủ Ä‘ô của Việt Nam Cá»™ng hòa (phía Nam Việt Nam), Thành phố Hồ Chí Minh, thường được gọi vá»›i cái tên Sài Gòn hoặc viết tắt TP HCM hoặc HCM, là thành phố lá»›n nhất tại Việt Nam.
Sài Gòn là má»™t thành phố năng Ä‘á»™ng và nổi tiếng vá»›i bảy mÆ°Æ¡i phần trăm khách du lịch đến Việt Nam đều ghé thăm thành phố này. Ngoài ra, thành phố này cung cấp cho du khách hàng loạt các Ä‘iểm đến thu hút khách du lịch và các hoạt Ä‘á»™ng thú vị. Sài Gòn có hÆ¡n tám triệu dân, trở thành thành phố lá»›n nhất cả nÆ°á»›c và là trung tâm kinh doanh hàng đầu của Việt Nam cÅ©ng nhÆ° trung tâm của nhiều hoạt Ä‘á»™ng của quốc gia. Khu vá»±c Ä‘ô thị của Thành phố Hồ Chí Minh dá»± kiến sẽ đạt 20 triệu vào năm 2020.