Các điều khoản và điều kiện

Các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện

Xin vui lòng đọc các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện dÆ°á»›i Ä‘ây cẩn thận. Khi đặt phòng trá»±c tuyến hoặc ký vào mẫu đặt phòng của chúng tôi qua Ä‘iện thoại hoặc qua email, chúng tôi sẽ coi nhÆ° là bạn Ä‘ã đọc và chấp nhận các Ä‘iều kiện đặt phòng và chấp nhận các Ä‘iều khoản của các Ä‘iều kiện này thay mặt cho tất cả các bên.

Những Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện này tạo thành má»™t thỏa thuận giữa Mekong Delta Tours và khách hàng. Bằng cách vào trang web, bạn chấp nhận các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện này. Các Ä‘iều khoản và Ä‘iều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào và bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.

Tiếp tục sá»­ dụng trang web sau khi thay đổi được thá»±c hiện là sá»± chấp nhận của bạn đối vá»›i những thay đổi Ä‘ó.

1. Giá 

Giá tour có giá trị đến ngày 31 tháng 12 và là giá ròng và được tính bằng Ä‘ô la Mỹ trên má»—i người, Ä‘ã bao gồm 5% phí dịch vụ và không bao gồm thuế VAT 10%.

2. Bao gồm:

 • Di chuyển vá»›i xe có Ä‘iều hòa;
 • Vé máy bay hoặc tàu hỏa trong nÆ°á»›c (nếu có);
 • Tất cả chá»— ở nhÆ° được ghi chú trong lịch trình, bao gồm bữa sáng hàng ngày;
 • Các bữa ăn theo quy định trong lịch trình;
 • HÆ°á»›ng dẫn tham quan đầy đủ theo ghi chú trong lịch trình;

3. Không bao gồm:

 • Đưa Ä‘ón sân bay trừ khi có quy định khác;
 • Nhận phòng sá»›m hoặc trá»… tại khách sạn trừ khi có thỏa thuận khác;
 • Vé máy bay quốc tế trừ khi có thỏa thuận khác;
 • Phí thị thá»±c và phí sắp xếp thị thá»±c;
 • Thuế khởi hành sân bay;
 • Các bữa ăn khác ngoài quy định trong lịch trình;
 • Đồ uống khác ngoài tài liệu trÆ°á»›c khi Ä‘i tour,
 • Địa Ä‘iểm tham quan không có trong lịch trình
 • Tiền thưởng và tiền boa;
 • Chi tiêu cá nhân

4. Thanh toán

Chúng tôi yêu cầu thanh toán đầy đủ cho tất cả các giao dịch trá»±c tuyến vá»›i Mekong Delta Tours. Tuy nhiên, chúng tôi cÅ©ng chấp nhận đặt cọc (ít nhất 50% tổng chi phí vá»›i chi phí đặt phòng dÆ°á»›i 1000 USD, 30% tổng chi phí vá»›i chi phí đặt phòng trên 1000 USD), vui lòng liên hệ vá»›i chúng tôi nếu bạn muốn đặt cọc. Sau Ä‘ó, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn tiến hành đặt cọc. Giá được định trong trang web www.mekong-delta-tours.com là giá ròng và không bao gồm bất kỳ loại phí đặt phòng nào khi thá»±c hiện thanh toán. 

 • Thanh toán qua thẻ tín dụng (OnePay): phí 3%

Phí giao dịch này do khách hàng của Mekong Delta Tours trả. 

5. Sá»­a đổi, hủy bỏ và hoàn trả

5.1 Sửa đổi

Tất cả các sá»­a đổi và phần mở rá»™ng phải được thá»±c hiện tại thời Ä‘iểm đặt dịch vụ.

Mọi thay đổi tiếp theo phải chịu má»™t khoản phí bổ sung, cá»™ng vá»›i bất kỳ khoản phí hủy nào khác được áp dụng bởi Mekong Delta Tours và các khoản phí Ä‘ó sẽ được Ä‘Æ°a ra ngay lập tức khi yêu cầu sá»­a đổi được thá»±c hiện.

Mọi sá»­a đổi có thể được chấp nhận trong vòng 3 ngày trÆ°á»›c khi khởi hành, và không có thay đổi nào có thể được thá»±c hiện sau khi chuyến Ä‘i Ä‘ã bắt đầu.

5.2 Hủy bỏ từ khách

Đối vá»›i hầu hết các tour của chúng tôi, má»™t khi tour du lịch được xác nhận và thanh toán đầy đủ nhÆ°ng vì má»™t lý do nào Ä‘ó khách hủy tour, các khoản phí sau sẽ được áp dụng trong trường hợp hủy trÆ°á»›c khi bắt đầu tour:

 • HÆ¡n 45 ngày trÆ°á»›c khi khởi hành chuyến Ä‘i: Không tính phí (Hoàn trả đầy đủ sẽ được thá»±c hiện nhÆ°ng phí giao dịch sẽ do khách thanh toán).
 • 30-45 ngày trÆ°á»›c khi khởi hành: 10% tổng giá tour.
 • 15-29 ngày trÆ°á»›c khi khởi hành: 50% tổng giá tour.
 • 7-14 ngày trÆ°á»›c khi khởi hành: 75% tổng giá tour.
 • Trong vòng 7 ngày trÆ°á»›c khi khởi hành: 100% giá tour.

Ghi chú:

 • Các khoản phí trên phải chịu phí giao dịch ngân hàng bổ sung.
 • Sẽ không hoàn lại tiền cho bất kỳ sắp xếp không sá»­ dụng hoặc bỏ lỡ, tham quan, bữa ăn hoặc phòng khách sạn.
 • Đối vá»›i trường hợp không có giải trình, phí sẽ không được hoàn trả.
 • Tất cả các giao dịch bị hủy bỏ phải được giải quyết trá»±c tiếp hoặc viết bằng văn bản được Mekong Delta Tours chấp thuận.

5.3 Hủy tour từ Mekong Delta Tours

Trong trường hợp Mekong Delta Tours hủy chuyến Ä‘i, vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ liên hệ vá»›i bạn ngay lập tức và cung cấp cho bạn các lá»±a chọn thay thế hoặc tất cả phí cho các dịch vụ được mô tả trong lịch trình dành riêng sẽ được hoàn trả đầy đủ. 

Các lá»±a chọn thay thế nhÆ° vậy Ä‘òi hỏi sá»± hợp tác chặt chẽ và hài hòa giữa cả bạn và Mekong Delta Tours. Vui lòng gá»­i email cho chúng tôi đến [email protected] để thảo luận. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và làm hết sức mình để cung cấp cho bạn những Ä‘iều công bằng nhất có thể.

Trong trường hợp hủy bỏ nhÆ° vậy, bất kỳ khách hàng nào Ä‘ã đặt trÆ°á»›c hoặc xác nhận được bảo đảm sẽ được thông báo sá»›m nhất có thể và hoàn trả đầy đủ mọi khoản thanh toán cho phần chÆ°a sá»­ dụng của dịch vụ vận chuyển, dịch vụ khách sạn, chuyến bay ná»™i địa, thuê xe hoặc tour du lịch. Phí giao dịch sẽ do Mekong Delta Tours chịu. 

Mekong Delta Tours không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào phát sinh bởi khách hàng hoặc cho vé máy bay không hoàn lại, thiết bị, chi phí y tế, v.v.

Mekong Delta Tours có quyền hủy bất kỳ chuyến Ä‘i, hành trình hoặc bất kỳ phần nào trong lịch trình của khách hàng do thiếu thông tin đăng ký, đặt quá hoặc bất kỳ Ä‘iều gì khác trá»±c tiếp hoặc gián tiếp là kết quả của thiên tai, giam giữ, gây phiền nhiá»…u, hỏng hóc máy móc, kiểm dịch, thời tiết xấu, hoặc nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát.

6. Phiếu xác nhận

Voucher sẽ được cung cấp bởi Mekong Delta Tours sau khi chuyến Ä‘i Ä‘ã đặt được xác nhận và hoàn tất thanh toán. Má»™t phiếu dịch vụ sẽ được gá»­i qua email đến hành khách trong vòng 2 ngày làm việc. Trong trường hợp không thể xác nhận ngay lập tức, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tình trạng đặt phòng tại thời Ä‘iểm Ä‘ó

Khách hàng có quyền kiểm tra lại chứng từ và yêu cầu thay đổi/cập nhật nếu có gì sai về chuyến Ä‘i/thanh toán.

7. Trách nhiệm và bảo hiểm

Mekong Delta Tours không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thÆ°Æ¡ng tích hoặc thiệt hại nào do hành khách phải chịu do sá»± chậm trá»…, tai nạn, thiên tai, hành Ä‘á»™ng chính trị và tình trạng bất ổn phải do hành khách gánh chịu.

Hành khách được yêu cầu phải có bảo hiểm du lịch đầy đủ. Lịch trình hàng không và Ä‘iều kiện địa phÆ°Æ¡ng có thể ảnh hưởng đến chá»— ở và lịch trình. Nếu Ä‘iều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thay thế sắp xếp khác phù hợp có giá trị tÆ°Æ¡ng tá»±. Việc tham gia vào bất kỳ tour du lịch nào bao hàm sá»± đồng ý hoàn toàn vá»›i các Ä‘iều kiện trên của tất cả các bên liên quan.

8. Tính phí cho trẻ em

 • DÆ°á»›i 4 tuổi: Miá»…n phí.
 • Từ 4 đến 8 tuổi: 50% giá vé dành cho người lá»›n và chung giường vá»›i bố mẹ.
 • Từ 9 đến 11 tuổi: 75% giá vé dành cho người lá»›n và ngủ giường riêng.
 • Học sinh, sinh viên (có thẻ HSSV): 95% giá vé dành cho người lá»›n và ngủ giường riêng.
 • Trên 11 tuổi: 100% giá vé người lá»›n và ngủ giường riêng.

9. Tiền tệ

 • Tiền tệ hiển thị trên website có thể chọn USD hoặc VND
 • Tá»· giá theo tá»· giá ngân hàng Vietcombank
 • Toàn bá»™ thanh toán sẽ tính theo VND

10. Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân về bạn nhÆ° tên, địa chỉ, số Ä‘iện thoại hoặc địa chỉ email phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tÆ° và bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lá»™ trừ khi luật pháp cho phép, hoặc sá»± cho phép của bạn được cấp.