Du thuyền Mien Tay Sampan

Du thuyền Mien Tay Sampan

- 27 Đánh giá

 • Xuồng Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  6.9

  4 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-My Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 197

  From: US$ 395

 • Xuồng Miền Tây 3 ngày Sa Đéc - Cái Bè - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  7.9

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 216

  From: US$ 650

 • Miền Tây Sampan 2 ngày / 1 đêm Mỹ Tho - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • DURATION 2 Ngày 1 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 197

  From: US$ 395

 • Xuồng Miền Tây 3 ngày Cái Bè - Sa Đéc - Long Xuyên

   

  Xem bản đồ

  8.0

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Long Xuyen - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 230

  From: US$ 690

 • Xuồng Miền Tây 3 ngày Long Xuyên - Sa Đéc - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  7.2

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Long Xuyen - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 230

  From: US$ 690

 • Đi xuồng Miền Tây 3 ngày Cần ThÆ¡ - Mỹ Tho

   

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-My Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS26

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 218

  From: US$ 655

 • Miền Tây Sampan 3 ngày Mỹ Tho - Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 216

  From: US$ 650

 • Xuống Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Cái Bè - Sa Đéc

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 210

  From: US$ 420

 • Xuồng Miền Tây 3 ngày Mỹ Tho - Cần ThÆ¡

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-My Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Vinh Long - vi-Tra On - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS25

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 218

  From: US$ 655

 • Xuồng Miền Tây 2 ngày/ 1 đêm Sa Đéc - Cái Bè

   

  Xem bản đồ

  6.8

  1 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MTS14

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 210

  From: US$ 420