Du thuyền Mekong Eyes

Du thuyền Mekong Eyes

- 4 Đánh giá

 • Du thuyền Mekong Eyes Explorer 4D3N Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - vi-Cao Lanh - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - vi-Can Tho - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MEE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 168

  From: US$ 675

 • Feb 22, 2020
  US$ 305 US$ 244

  3

  60h 18m 18s

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Côn Đảo
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Côn Đảo
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE71

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 152

  From: US$ 305

 • Feb 25, 2020
  US$ 305 US$ 244

  3

  12h 18m 18s

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Côn Đảo - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Côn Đảo / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE72

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 152

  From: US$ 305

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Can Tho - Côn Đảo
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Côn Đảo
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE81

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 143

  From: US$ 431

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 146

  From: US$ 438

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - vi-Can Tho + thêm nữa - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE62

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 143

  From: US$ 572