Du thuyền sông Mê Kông

99 + Du thuyền sông Mê Kông

Đang lọc
 • -11%

  Du thuyền Mekong Eyes 2 ngày giữa Cái Bè and Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.7

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 114

  From: US$ 229

  You save: US$ 26

  Giá gốc
  US$ 255
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 26
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 229

 • -11%

  Tour du thuyền Mekong Eyes Explorer 2 ngày / 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MEE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 132

  From: US$ 265

  You save: US$ 30

  Giá gốc
  US$ 295
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 30
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 265

 • Du thuyền Mekong Eyes Explorer 4D3N Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.6

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - vi-Can Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - vi-Cao Lanh - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MEE31

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 168

  From: US$ 675

 • Du thuyền Dragon Eyes Cái Bè - Cần ThÆ¡ 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 160

  From: US$ 482

 • Du thuyền Mekong Eyes Việt Nam - Campuchia 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 143

  From: US$ 572

 • Du thuyền Mekong Eyes 3 ngày giữa Cái Bè và Cần ThÆ¡

   

  Xem bản đồ

  7.6

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 118

  From: US$ 356

 • Du thuyền Aqua 3 đêm tại Phnom Penh (tháng 12 - tháng 8)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Chhnang - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30AQU12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 661

  From: US$ 2,646

 • Du thuyền Mekong Eyes Việt Nam - Campuchia 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 146

  From: US$ 438

 • Du thuyền Mekong Eyes Phú Quốc - Sài Gòn 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Đảo Phú Quốc - Cái Bè - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Đảo Phú Quốc / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE52

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 154

  From: US$ 309

 • Du thuyền Dragon Eyes Cái Bè - Cần ThÆ¡ 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - vi-Ho Chi Minh City
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / vi-Ho Chi Minh City
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 152

  From: US$ 304

 • Du thuyền Dragon Eyes 3 ngày - Phnom Penh (bằng tàu cao tốc)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - vi-Can Tho + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 167

  From: US$ 503

 • Tour Ä‘á»™c quyền du thuyền Dragon Eyes Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.8

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Ho Chi Minh City - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Ho Chi Minh City / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 170

  From: US$ 681

Du thuyền sông Mê Kông

- 78 Đánh giá