Travel vi-Tay Ninh Detail

Tỉnh Tây Ninh là má»™t tỉnh ở phía Ä‘ông nam của Việt Nam. Nó tiếp giáp vá»›i tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng và tỉnh Bình PhÆ°á»›c ở phía Ä‘ông, tỉnh Long An ở phía nam và Campuchia ở phía tây. Theo má»™t khảo sát năm 2009, tổng dân số của Tây Ninh là 1.066.402 người sống trên 8 huyện và má»™t thành phố. Thành phố Tây Ninh là thủ phủ của tỉnh, Ä‘óng vai trò quan trọng nhÆ° má»™t Ä‘iểm kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phnôm Pênh của Campuchia.

Nằm ở Ä‘á»™ cao 986 mét so vá»›i má»±c nÆ°á»›c biển, núi Bà Đen được coi là Ä‘iểm cao nhất của tỉnh Tây Ninh cÅ©ng nhÆ° toàn bá»™ khu vá»±c Ä‘ông nam. Tuy nhiên, địa hình của Tây Ninh thuá»™c loại bằng phẳng được bao phủ bởi lá»›p đất phù sa cổ rất phù hợp để phát triển các cây công nghiệp nhÆ° cây cao su, cây hồ tiêu, v.v.

Khí hậu ở Tây Ninh khá ôn hòa vá»›i 2 mùa chính gồm mùa khô và mùa mÆ°a. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau trong khi mùa mÆ°a thường đến vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 11. Giống nhÆ° các tỉnh khác ở phía Nam của đất nÆ°á»›c, tỉnh Tây Ninh hầu nhÆ° không bị ảnh hưởng bởi bão và lÅ© lụt, nhÆ°ng hạn hán thường xảy ra trong những năm mùa khô kéo dài dẫn đến thiếu nÆ°á»›c cung cấp cho người dân và sản xuất nông nghiệp.

Related destinations

The destinations you should visit when come to vi-Tay Ninh