Travel Sa Đéc Detail

Sa Đéc là má»™t thành phố thuá»™c Đồng Tháp, Việt Nam. Sa Đéc là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục và văn hóa của miền nam tỉnh Đồng Tháp. Thành phố cách thành phố Hồ Chí Minh 140 km về phía tây nam. Sa Đéc giáp sông Tiền ở phía bắc, huyện Lấp Vò ở phía tây bắc, huyện Lai Vung ở phía tây nam, huyện Cao Lãnh ở phía Ä‘ông và huyện Châu Thành ở phía nam.
Sa Đéc Ä‘ã từng nổi tiếng vì sá»± thịnh vượng của nó kể từ khi hình thành. NÆ¡i Ä‘ây là khu vá»±c đất Ä‘ai màu mỡ, giao thông thủy lợi thuận tiện, nối liền Tiền Giang và Hậu Giang. Vá»›i vị trí địa lý đặc biệt, Sa Đéc vừa là trung tâm sản xuất vừa là trung tâm thu gom gạo, lâm nghiệp, hải sản và các sản phẩm địa phÆ°Æ¡ng khác. Chúng được vận chuyển bằng thuyền và tàu đến Sài Gòn, Nam Vang và những nÆ¡i khác. Đổi lại, mọi người mua hàng hóa ở những nÆ¡i này và sau Ä‘ó bán chúng cho dân địa phÆ°Æ¡ng.
Sa Đéc nổi tiếng vá»›i làng hoa Sa Đéc - má»™t trong những làng hoa lá»›n nhất Việt Nam có diện tích hÆ¡n 250 ha vá»›i gần 2.000 há»™ gia Ä‘ình kinh doanh. Có tá»›i 1.000 loại hoa ở Ä‘ây. Nhờ sá»± khéo léo, thành thạo và khí hậu thuận lợi, hoa Sa Đéc nổi tiếng rất đẹp. Đặc biệt, hoa Sa Đéc còn xuất khẩu sang các tỉnh khác và cả sang Lào, Campuchia và Trung Quốc.