Tổng quan

Đạo Phật Ä‘ã có mặt trên thế gian gần 3000 năm, nhÆ°ng những lời dạy của đức Phật vẫn còn giá trị mãi vá»›i dòng chảy thời gian. Và chúng ta có thể khẳng định rằng, chỉ có lời dạy của đức Phật má»›i là chân lý, chỉ có lời dạy của đức Phật má»›i bất di bất dịch trên thế gian này. Khi du nhập vào Việt Nam, đạo Phật Ä‘ã chuyển mình theo má»™t khuynh hÆ°á»›ng má»›i, khuynh hÆ°á»›ng tùy duyên nhập thế để thích ứng vá»›i nền văn hóa bản địa, mang đậm màu sắc tín ngưỡng Ä‘ã có từ lâu đời, vì vậy, người Việt Nam dá»… dàng chấp nhận tÆ° tưởng má»›i má»™t cách hài hòa, và thừa nhận nó nhÆ° là má»™t nền văn hóa dân tá»™c. Đối vá»›i hầu hết người Việt Nam, đạo Phật không còn xa lạ, vì nó Ä‘ã được ẩn hiện trong mọi hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng làng xã, cÅ©ng nhÆ° bàng bạc trong các áng văn học nÆ°á»›c nhà.

Thấu hiểu được đạo lý Ä‘ó, Tu viện Tường Vân Ä‘ã và Ä‘ang mang con người lại gần hÆ¡n vá»›i đạo lý Chân- Thiện-Mỹ vá»›i những khóa học tu.