Travel vi-Long Xuyen Detail

Long Xuyên là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh An Giang, thuá»™c vùng đồng bằng sông Cá»­u Long, Việt Nam. Thành phố Long Xuyên được xem là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế quan trọng của tỉnh An Giang. Bên cạnh Ä‘ó, nó cÅ©ng được xem là Ä‘iểm du lịch hấp dẫn bởi rất nhiều công trình kiến trúc Ä‘á»™c Ä‘áo, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp gây ấn tượng vá»›i khách du lịch.

Ở Long Xuyên có ba di tích được xếp hạng cấp quốc gia, Ä‘ó là: Ngôi nhà lÆ°u niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đình Mỹ PhÆ°á»›c và Bắc Đế miếu (tức chùa Ông Bắc). Ngoài ra, Long Xuyên còn có công viên Nguyá»…n Du, quảng trường Hai Bà TrÆ°ng, chợ nổi Long Xuyên...được nhiều du khách tìm đến tham quan.

Chợ nổi Long Xuyên là nÆ¡i tập trung hàng trăm xuồng, ghe từ khắp nÆ¡i đến để mua bán hàng hóa (chủ yếu là hàng nông sản). Ai bán loại nào sẽ treo hàng trên cây sào cao để người mua dá»… nhận biết. Chợ nổi chỉ hoạt Ä‘á»™ng từ khoảng 5 giờ sáng đến 10 giờ má»—i ngày.