Travel vi-Ho Chi Minh City Detail

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở trung tâm của khu vá»±c Ä‘ông nam bá»™ Việt Nam. Đây là thành phố lá»›n nhất và phát triển nhất, đứng đầu nền kinh tế và văn hóa của đất nÆ°á»›c. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp vá»›i tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng ở phía bắc, tỉnh Tây Ninh ở phía tây bắc, tỉnh Đồng Nai ở phía Ä‘ông bắc, Bà Rịa-VÅ©ng Tàu ở phía Ä‘ông nam và các tỉnh Long An và Tiền Giang ở phía tây và tây nam. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh được coi là má»™t cá»­a ngõ để kết nối đồng bằng sông Cá»­u Long vá»›i các khu vá»±c khác của đất nÆ°á»›c.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng khí hậu nhiệt Ä‘á»›i gió mùa vá»›i hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mÆ°a. NhÆ°ng nhìn chung, khí hậu của thành phố khá dá»… chịu, mÆ°a đến và Ä‘i rất nhanh trong khi nắng không quá gắt.

TrÆ°á»›c Ä‘ây, thành phố Hồ Chí Minh là má»™t cảng thÆ°Æ¡ng mại nÆ¡i các thÆ°Æ¡ng nhân từ Trung Quốc, Ấn Độ, các nÆ°á»›c châu  u, v.v ... đến buôn bán và trao đổi hàng hóa, và họ Ä‘ã xây dá»±ng má»™t thị trấn tên là Chợ Lá»›n. Vì vậy, thành phố này là sá»± kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tá»™c và các nét văn hóa của miền Bắc và phÆ°Æ¡ng Tây. Điều Ä‘ó Ä‘ã tạo nên lối sống và đặc Ä‘iểm của người dân Sài Gòn, những người rất nổi tiếng vì sá»± chung thủy, hào phóng và ý chí mạnh mẽ.

Ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh là má»™t trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch lá»›n của cả nÆ°á»›c. Đến vá»›i thành phố này, khách du lịch có thể ghé thăm các công trình kiến trúc nổi bật nhÆ° BÆ°u Ä‘iện trung tâm, Nhà hát lá»›n, Ủy ban nhân dân thành phố và chợ Bến Thành. Bên cạnh Ä‘ó, sông Sài Gòn là dòng sông chính chảy qua trung tâm, nÆ¡i được coi là mạch máu của thành phố.